Identificatiemedium aanmaken

Met identificatiemedia kunnen uw gebruikers sluitelementen in- en uitkoppelen (zie ook Identificatiemedia, sluitelementen en het sluitschema).

OPMERKING

notice

PinCode-toetsenbord vrijschakelen

De AXM Lite ondersteunt ook het PinCode-toetsenbord, maar wordt standaard niet weergegeven voor uw sluitsysteem.

 1. Schakel het PinCode-toetsenbord voor uw sluitsysteem eventueel handmatig vrij (zie PinCode-toetsenborden vrijgeven).

In het kader van de best practice (zie Best practice: sluitsysteem opbouwen) adviseert SimonsVoss om eerst autorisatiegroepen en tijdschema's/tijdgroepen in te richten:

 1. AXM Lite geopend.
 1. Klik op de button Nieuwe transponder .
 2. Het venster voor het aanmaken van een identificatiemedium gaat open.
 3. Voer desgewenst een beschrijving in.
 4. Wanneer het identificatiemedium tijdgestuurde rechten moet hebben: Vink het hokje Tijdsgroep aan.
 5. Selecteer in het dropdownmenu Tijdsgroep de tijdgroep (bijv. Tijdsgroep).
 6. Voer in de velden Achternaam en Voornaam de achter- en voornaam in van de persoon die het identificatiemedium zal bezitten.
 7. De achternaam en voornaam worden later in de matrix weergegeven.
 8. Het personeelsnummer wordt automatisch aangemaakt.
 9. OPMERKING

  notice

  Schema van de personeelsnummers of handmatige invoer

  De AXM Lite genereert de personeelsnummers volgens het volgende schema: PN-1, PN-2, PN-X De afkorting PN kan desgewenst worden gewijzigd (zie Automatische nummering wijzigen).

  U kunt de personeelsnummers ook handmatig invoeren:

  1. vink het hokje Auto af.
  2. Het veld Personeelsnummer wordt vrijgeschakeld.
  3. Voer in het veld Personeelsnummer het personeelsnummer in.
 10. Ga met de button Meer. naar het volgende tabblad of sluit de invoer af met de button Voltooiing van .
 11. Wanneer sluitelementen voor dit identificatiemedium dubbel zolang moeten openen (verdubbeling tot max. 25 s): Vink het hokje Lange opening aan.
 12. Wanneer sluitelementen voor dit identificatiemedium niet hoeven te piepen: vink het hokje Geen akoestisch openingssignaal af.
 13. Wanneer op het identificatiemedium moet worden opgeslagen bij welke sluitelementen het werd gebruikt: Vink het hokje Inlooplijst aan.
 14. Wanneer de transponder niet direct bruikbaar hoeft te zijn: vink het hokje met onmiddellijke ingang af. Voer vervolgens een activeringsdatum in.
 15. Wanneer de transponder slechts tijdelijk bruikbaar hoeft te zijn: vink het hokje zonder vervaldatum af. Voer vervolgens een afloopdatum in.
 16. Ga met de button Meer. naar het volgende tabblad of sluit de invoer af met de button Voltooiing van .
 17. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 18. Markeer de gewenste autorisatiegroepen in de rechterkolom (Ctrl+muisklik voor een enkele of Shift+muisklik voor meerdere).
 19. Verschuif met alleen de geselecteerde autorisatiegroepen of verschuif met alle weergegeven autorisatiegroepen.
 20. Het identificatiemedium wordt toegewezen aan de gemarkeerde autorisatiegroepen.
 21. OPMERKING

  notice

  Dubbelklikken als alternatief voor pijltoetsen

  Door te dubbelklikken op een notitie in de lijst verschuift u deze invoer eveneens naar de andere kolom.

 22. Ga met de button Meer. naar het volgende tabblad of sluit de invoer af met de button Voltooiing van .
 23. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
 24. Markeer de gewenste hashtags in de rechterkolom (Ctrl+muisklik voor enkele of Shift+muisklik voor meerdere).
 25. Verplaats met alleen de geselecteerde hashtags of verschuif met alle hashtags.
 26. OPMERKING

  notice

  Dubbelklikken als alternatief voor pijltoetsen

  Door te dubbelklikken op een notitie in de lijst verschuift u deze invoer eveneens naar de andere kolom.

 27. De gemarkeerde hashtags in de linkerkolom worden voor dit identificatiemedium gebruikt.
 28. Vink het hokje Maak een ander object aan om voor het volgende identificatiemedium dat u wilt aanmaken het venster met dezelfde instellingen open te laten staan.
 29. Klik op de button Voltooiing vanom het identificatiemedium aan te maken.
 30. Het venster voor het aanmaken van een nieuw identificatiemedium gaat dicht.
 1. Nieuw aangemaakt identificatiemedium wordt opgesomd of in de matrix weergegeven.