Alles toestaan of alles blokkeren

In plaats van afzonderlijke rechten kunt u ook:

De functies Matrixansicht: Alle zulassen [offen] en Matrixansicht: Alle sperren [offen] hebben betrekking op de weergegeven identificatiemedia of sluitelementen. U kunt dus filters gebruiken om alleen bepaalde identificatiemedia of sluitelementen toe te staan.

Deze beschrijving heeft betrekking op het toestaan van alle weergegeven identificatiemedia bij een sluitelement. Op dezelfde manier werkt ook:

Uitgangssituatie:

  1. AXM Lite geopend.
  2. Matrixweergave geopend
  3. identificatiemedium aanwezig.
  4. Sluitelement aanwezig.
  1. Sorteer/filter desgewenst de weergegeven gegevens met (zie ). Sorteren en filteren
  2. Markeer het sluitelement waarbij u alle weergegeven identificatiemedia wilt autoriseren.
  3. Klik op de button Matrixansicht: Alle zulassen [offen] .
  1. Alle weergegeven identificatiemedia zijn toegelaten bij het gemarkeerde sluitelement.

Wanneer u het filter vervolgens met de button Matrixansciht: Anzeigefilter löschen [offen] weer verwijdert, dan stelt u vast dat de weggefilterde identificatiemedia daadwerkelijk niet zijn toegelaten: