Kunnen persoonsgegevens uit de software worden verwijderd?

Persoonlijke gegevens kunnen door de klant op verzoek van de betrokkene permanent uit de software (vanaf versie 3.4 SP1) en de bijbehorende database worden verwijderd conform art. 17 AVG.