Kunnen de opgeslagen persoonsgegevens als kopie ter beschikking worden gesteld?

Alle verzamelde gegevens over een gegevenssubject (vanaf versie 3.4) kunnen door de klant (bijvoorbeeld in het kader van een audit) via de exportfunctie als kopie ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat de desbetreffende gebruiksrechten zijn toegekend. Dit stelt de klant in staat om te voldoen aan het recht op informatie volgens art. 15 AVG lid 3.