Synkronisering af database og realitet

Alt, som ændres i AXM Lite, gemmes (i første omgang) kun i databasen. Der er ingen automatisk forbindelse mellem databasen og låsene eller identifikationsmedierne.

Først med synkroniseringen (se Synkronisering: Udligning mellem låseplan og realitet) bliver ændringerne effektive. I matrixen ses med symbolet, at noget har ændret sig siden den sidste synkronisering, og at hhv. en lås eller et identifikationsmedium skal synkroniseres.

Under synkroniseringen overføres data i begge retninger:

OPMÆRKSOMHED

Ændringer i låseanlægget virker først efter synkronisering

Hvis låseanlægget redigeres med AXM Lite, er ændringerne først kun gemt i databasen.

De reelle komponenter erfarer først om disse ændringer med en synkronisering.

  1. Kontrollér regelmæssigt, om komponenterne i matrixen skal synkroniseres (se Opbygning af AXM).
  2. Især i kritiske situationer (f.eks. mistet identifikationsmedium) udføres straks en synkronisering efter reaktionen på situationen (se Synkronisering: Udligning mellem låseplan og realitet).