Se serienummer og TID for et identifikationsmedium

Identifikationsmedier har to vigtige numre:

Serienummeret er et unikt nummer for hvert identifikationsmedium, mens TID kun er unikt i låseanlægget.

Når TID f.eks. skal bruges til supportformål, kan TID ved synkroniserede identifikationsmedier ses via synkroniseringsvinduet:

 1. AXM Lite åbner.
 2. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
 3. Identifikationsmedium synkroniseret.
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Klik på identifikationsmediet, hvis serienummer og/eller TID du vil ses.
 3. Identifikationsmediets vindue åbner.
 4. Serienummer vises.
 5. Klik på knappen Synkroniser.
 6. Vindue skifter til synkronisering.
 7. Åbn feltet Programmerede poster .
 1. TID vises i tabellen. Hvis identifikationsmediet anvendes i flere låseanlæg, vises den anvendte TID for hvert låseanlæg.