Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

OPMÆRKSOMHED

Ændringer i låseanlægget virker først efter synkronisering

Hvis låseanlægget redigeres med AXM Lite, er ændringerne først kun gemt i databasen.

De reelle komponenter erfarer først om disse ændringer med en synkronisering.

  1. Kontrollér regelmæssigt, om komponenterne i matrixen skal synkroniseres (se Opbygning af AXM).
  2. Især i kritiske situationer (f.eks. mistet identifikationsmedium) udføres straks en synkronisering efter reaktionen på situationen (se Synkronisering: Udligning mellem låseplan og realitet).

BEMÆRK

notice

Luk ikke åbne vinduer med Alt+F4

Åbne vinduer i forgrunden spærrer de resterende AXM Lite for andre indtastninger. Hvis et sådant vindue ikke lukkes korrekt via de eksisterende knapper, men "hårdt" via Alt+F4, lukkes vinduet godt nok, men resten af AXM Lite forbliver gråt. Du udelukker dermed dig selv fra AXM Lite.

  1. Luk ikke vinduerne i forgrunden med Alt+F4.