Lade adgange skrive ved hjælp af identifikationsmedium (inspektionsliste)

Her indkobles inspektionslisten. Dermed protokollerer identifikationsmediet, ved hvilke låse det blev aktiveret (se også Inspektions- og adgangslister).

  1. AXM Lite åbner.
  2. Identifikationsmedium forefindes.
  1. Klik på identifikationsmediet, hvis inspektionsliste du vil aktivere.
  2. Identifikationsmediets vindue åbner.
  3. Klik på fanen Transponderkonfiguration.
  4. Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.
  5. Aktivér afkrydsningsfeltet Liste med adgangsoplysninger.
  6. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  7. Identifikationsmediets vindue lukker.
  1. Identifikationsmediet skriver i inspektionslisten, ved hvilke låse det blev aktiveret.