Visning af transponderens batteristatus

BEMÆRK

notice

Vist tilstand svarer til sidste synkronisering

AXM Lite viser på dette sted den tilstand, der er gemt i databasen.

  1. AXM Lite åbner.
  2. Transponder synkroniseret mindst en gang.
  1. Tryk på den transponder, hvis tilstand du vil have vist.
  2. Identifikationsmediets vindue åbner.
  1. Batteristatus vises.