Oprettelse af flere genstande

Det er ofte sådan, at du vil oprette flere genstande med samme eller lignende indstillinger.

Et eksempel ville være flere identifikationsmedier, som f.eks. skal have samme tidsmæssige reguleringer.

Her hjælper AXM Lite og tilbyder i mange vinduer afkrydsningsfeltet Opret et andet objekt . Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, forbliver det aktuelle vindue åbent med de samme indstillinger.

Eksempel: Du opretter en transponder og aktiverer afkrydsningsfeltet. Klik nu på knappen Færdiggørelse af. Den ønskede transponder oprettes, men samtidigt forbliver vinduet med de samme indstillinger åbent. Så skal du ikke indstille alt på ny for den næste transponder, men skal blot indtaste et nyt navn.