Invertering af udgange

Et relæ kender to tilstande:

Normalt befinder relæet sig i hviletilstand og kobler ind, når et identifikationsmedium aktiveres.

Afhængigt af udgangens type (sluttekontakt eller skiftekontakt) ændrer afkrydsningsfeltet SR Invertsignal adfærden for SmartRelais:

Skiftekontakt

Sluttekontakt

 • SREL
 • SREL.ADV
 • SREL.W
 • SREL.G2
 • SREL.W.G2
 • SREL 3
 • SREL 3 Advanced

SREL2.G2

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiveret: Relæ kobler ind, COM forbundet med NO
 • Identifikationsmedium ikke aktiveret: Relæ i hviletilstand, COM forbundet med NC

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiveret: Relæ kobler ind, kontakter forbundet
 • Identifikationsmedium ikke aktiveret: Relæ tændt i hviletilstand, kontakter ikke forbundet

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiveret: Relæ i hviletilstand, COM forbundet med NC
 • Identifikationsmedium ikke aktiveret: Relæ kobler ind, COM forbundet med NO

SR Invertsignal

 • Identifikationsmedium aktiveret: Relæ tændt i hviletilstand, kontakter ikke forbundet
 • Identifikationsmedium ikke aktiveret: Relæ kobler ind, kontakter forbundet
 1. Fanen Konfiguration åbner (se Ændring af SmartRelais-indstillinger).
 1. Åbn eventuelt menuen Avanceret konfiguration .
 2. Aktivér afkrydsningsfeltet SR Invertsignal.
 3. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 4. Vinduet for SmartRelais lukker.
 1. Udgange for SmartRelais inverteres.