Ændring af SmartRelais-indstillinger

Indstillingerne for SmartRelais ses kun, hvis du:

Alle indstillinger af SmartRelais ændres i fanen Konfiguration :

  1. AXM Lite åbner.
  2. Liste over låse eller matrixvisning åbner.
  1. Klik på SmartRelais.
  2. Vinduet for SmartRelais åbner.
  3. Klik på fanen Konfiguration.
  4. Vindue skifter til fanen Konfiguration.