Tildeling af låse til bygninger/lokationer

Så snart en lås oprettes, skal du angive en lokation og en bygning. Ideelt følges Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg), og alt organisatorisk forarbejde klares allerede før oprettelse af låsen (se Organisationsstruktur). Så skal vinduer kun åbnes en gang.

Låse kan naturligvis også tildeles andre bygninger efterfølgende:

 1. AXM Lite åbner.
 2. Mindst en lokation oprettet (se Oprettelse af lokation).
 3. Mindst en bygning oprettet (se Oprettelse af bygning og tildeling til lokation).
 1. Klik på låsen, som du vil tildele til en lokation og en bygning.
 2. Låsens vindue åbner.
 3. Åbn eventuelt menuen Bygning - detaljer .
 4. I dropdown-menuen Placering vælges lokationen, hvor låsen anvendes.
 5. Udvalg af bygninger i dropdown-menuen Bygning begrænses til de bygninger, der hører til den valgte lokation.
 6. I dropdown-menuen Bygning vælges bygningen, hvor låsen anvendes.
 7. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 8. Låsens vindue lukker.
 1. Lås er tildelt en anden bygning/lokation.

BEMÆRK

notice

Liste over helligdage i lås og lokationer

Lister over helligdage kan tildeles både en lås samt låsens lokation. I dette tilfælde anvendes listen over helligdage i låsen, og listen over helligdage i lokationen ignoreres.

Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for låsen, overtages lokationens liste over helligdage for låsen. I låsens vindue ses dette på supplementet "(nedarvet)".