Tilføjelse af låse og identifikationsmedier til rettighedsgrupper

Ideelt har du allerede oprettet rettighedsgrupper før oprettelse af låsene (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg og Oprettelse af rettighedsgrupper). Du kan dermed indstille rettighedsgrupperne direkte i låsens og identifikationsmediernes egenskaber direkte ved oprettelse af låsene og identifikationsmedierne:

Låse og identifkationsmedier kan naturligvis også tilføjes til rettighedsgrupperne efterfølgende:

 1. AXM Lite åbner.
 2. Rettighedsgruppe oprettet (se Oprettelse af rettighedsgrupper).
 1. Klik på den orange AXM-knap .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen KONTROL AF LÅSESYSTEMET vælges posten Autorisationsgrupper .
 4. AXM-række lukker.
 5. Fanen Autorisationsgrupper åbner.
 6. Tryk på den rettighedsgruppe, som du vil tilføje låsene og identifikationsmedierne til.
 7. Rettighedsgruppens vindue åbner.
 8. Klik på fanen Døre.
 9. Vindue skifter til fanen Døre.
 10. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 11. Markér alle låse, som du vil tilføje til rettighedsgruppen (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 12. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 13. Flyt med kun de valgte låse, eller flyt med alle viste låse.
 14. Den markerede lås i den venstre spalte tilføjes rettighedsgruppen.
 15. Klik på fanen Transponder.
 16. Vindue skifter til fanen Transponder.
 17. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 18. Markér alle identifikationsmedier, som du vil tilføje til rettighedsgruppen (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 19. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 20. Flyt med kun de valgte identifikationsmedier, eller flyt med alle viste låse.
 21. De markerede identifikationsmedier i den venstre spalte tilføjes rettighedsgruppen.
 22. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 23. Rettighedsgruppens vindue lukker.
 24. Alle identifikationsmedier i denne rettighedsgruppe er berettiget ved alle låse i denne rettighedsgruppe.
 25. Matrixvisning er synlig igen.
 26. Klik på knappen Opdatering .
 1. Matrixen viser rettigheder fra rettighedsgruppen (kan genkendes ved lille trekant ved siden af krydset).

Enkelte rettigheder fra rettighedsgrupper kan også overskrives manuelt. Det er f.eks. muligt at fjerne rettigheden fra et identifikationsmedium, der egentlig ville være berettiget ved en lås.

Fremgangsmåden er som ved den normale tildeling af enkelte rettigheder (se Ændring af enkelte rettigheder (kryds)). I dette tilfælde forsvinder kun krydset, men ikke trekanten:

Trekanten viser fortsat, at der her egentlig foreligger en rettighed fra en rettighedsgruppe.