Tidsændringer

Med tidsændringer kan låse indkoble og udkoble automatisk.

  1. I en tidsændring fastlægges dage og tidsintervaller (se Oprettelse af tidsændring).
  2. Tilføj derefter de ønskede låse til denne tidsændring (se Automatisk indkobling og udkobling af låse med tidsændring).
  3. Bestem afslutningsvist den ønskede adfærd for hver enkelt af de ønskede låse (se Automatisk indkobling og udkobling af låse med tidsændring).

Principielt gælder:

Adfærden kan reguleres endnu mere nøjagtigt med disse muligheder:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Auskuppeln [offen]

Lås udkobler,hvis:

Forbliver udkoblet. Med et berettiget identifikationsmedium kan låsen dog også indkoble uden for tidsintervallerne i den indstillede impulsvarighed (indstilling af impulsvarighed, se Lade lås være åben længere, kortere eller vedvarende).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Auskuppeln [offen]

Lås udkobler,hvis:

Forbliver udkoblet. Med et berettiget identifikationsmedium kan låsen dog også indkoble uden for tidsintervallerne i den indstillede impulsvarighed (indstilling af impulsvarighed, se Lade lås være åben længere, kortere eller vedvarende).

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Manuelles Einkuppeln [offen]

Lås kobler ind, hvis:

Eksempel: Forretning i indkøbscentrum, hvis skydedør ikke skal åbne automatisk i indkøbscentrets åbningstider. Forretningens indehaver kunne være forsinket på grund af kø, og forretningen kunne blive åbnet ukontrolleret.

Lås forbliver indkoblet i tidsintervallet.

Med et berettiget identifikationsmedium kan låsen dog også kobles ud under tidsintervallet (undtagelse: Mulighed Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] aktiveret).

Lås forbliver så udkoblet indtil:

Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Automatisches Einkuppeln [offen]

Lås kobler ind, hvis:

Lås forbliver indkoblet i tidsintervallet.

Med et berettiget identifikationsmedium kan låsen dog også kobles ud under tidsintervallet (undtagelse: Mulighed Schließungseigenschaften - Zeitumschaltung Konfiguration: Transponder aktiv: nur, wenn ausgekuppelt [offen] aktiveret).

Lås forbliver så udkoblet indtil: