Ændring af automatisk nummerering

AXM Lite overtager som standard nummereringen af personale og døre for dig.

Personalenumre

Dørnumre

PN-1

DC-00001

PN-2

DC-00002

PN-X

DC-XXXXX

Forkortelserne PN- (Personal Number) og DC- (Door Code) kan ændres i egenskaberne for AXM Lite:

 1. AXM Lite åbner.
 1. Klik på den orange AXM-knap .
 2. AXM-række åbner.
 3. I gruppen INDSTILLINGER vælges posten Indstillinger for AX Manager .
 4. AXM-række lukker.
 5. Vinduet med indstillingerne for AXM Lite åbner.
 6. Skift til fanen Bil. Nummerering.
 7. I felterne Personalenummer eller Dørkode indtastes den ønskede forkortelse.
 8. Klik på knappen OK.
 9. Vinduet med indstillingerne for AXM Lite lukker.
 1. Personalenumre og dørkoder genereres fremover med den ændrede forkortelse.
 2. Allerede eksisterende personalenumre eller dørkoder forbliver uforandrede.