Udfør AXM som administrator

SimonsVoss anbefaler altid at starte AXM Lite som administrator. Dermed kan eventuelle problemer på grund af manglende adgangs- og skriverettigheder undgås fra starten af:

Manuel start som administrator

 1. AXM Lite installeret.
 2. Forbeholdt administratorrettigheder.
 1. Søg efter sammenkoblingen eller symbolet for AXM Lite.
 2. Åbn kontekstmenuen ved at højreklikke på sammenkoblingen.
 3. Klik på posten K¢r som administrator.
 1. AXM Lite udføres som administrator.

Automatisk start som administrator

Manuel start som administrator har to ulemper:

Derfor anbefaler SimonsVoss at indstille sammenkoblingens egenskaber for AXM Lite på en sådan måde, at AXM Lite via denne sammenkobling altid udføres som administrator.

 1. AXM Lite installeret.
 2. Forbeholdt administratorrettigheder.
 1. Søg efter sammenkoblingen eller symbolet for AXM Lite.
 2. Åbn kontekstmenuen ved at højreklikke på sammenkoblingen.
 3. Klik på posten Egenskaber.
 4. Vinduet Egenskaber for AXM ... åbner.
 5. Skift til fanen Verknüpfung Eigenschaften: Verknüpfung [offen].
 6. Klik på knappen Avanceret....
 7. Vinduet Avancerede egenskaber åbner.
 8. Aktivér afkrydsningsfeltet K¢r som administrator.
 9. Klik på knappen OK.
 10. Vinduet Avancerede egenskaber lukker.
 11. Klik på knappen OK.
 12. Vinduet Egenskaber for AXM ... lukker.
 1. Når AXM Lite fremover startes via denne sammenkobling, udføres AXM Lite automatisk som administrator.