Notering og nulstilling af returneret identifikationsmedium (igen som inventar)

Et identifikationsmedium er blevet overdraget til låseanlæggets administration og skal tages ud af brug.

I modsætning til nulstilling og sletning nulstilles det fysiske identifikationsmedium godt nok, men forbliver fortsat i låseanlægget. I stedet for noterer AXM Lite returneringen i identifikationsmediets historik.

Identifikationsmediet kan naturligvis også slettes fra låseanlægget efter nulstilling. Men så mistes handlingslisten ("Historik").

Gør følgende for at tage et identifikationsmedium retur uden at miste handlingslisten:

 1. AXM Lite åbner.
 2. Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
 1. Under Assistenter klikkes på knappen Transponder returneret.
 2. Assistent for returnering af identifikationsmedier åbner.
 3. Klik på knappen Gå til.
 4. Spørgsmål om nulstilling af identifikationsmedium åbner.
 5. Klik på knappen Ja.
 6. Spørgsmål om nulstilling af identifikationsmedium lukker.
 7. Identifikationsmedium nulstilles.
 8. Spørgsmål om sletning af identifikationsmedium åbner.
 9. Klik på knappen Nej.
 10. Spørgsmål om sletning af identifikationsmedium lukker.
 1. Identifikationsmedium er nulstillet, men ikke slettet.

Den succesfulde returnering noteres i identifikationsmediets handlingsliste (se også Planlægning og protokollering af returnering).