Midlertidig kopiering af glemt identifikationsmedium

Glemte identifikationsmedier adskiller sig fra defekte eller stjålne/mistede identifikationsmedier som følger:

Medarbejdere, der har glemt deres identifikationsmedium, kan få en kopi med forfaldsdato. Nulstilling eller sletning bortfalder i dette tilfælde, da ingen uautoriserede personer har adgang til det glemte identifikationsmedium.

Kopien får en anden TID og er dermed et selvstændigt identifikationsmedium fra låsens synspunkt (informationer om sammenhængen mellem TID og identifikationsmedium, se Identifikationsmedier, låse og låseplan).

 1. AXM Lite åbner.
 2. Liste over identifikationsmedier eller matrix åbner.
 3. Identifikationsmedium er tilgængeligt for midlertidig kopi.
 4. Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
 1. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 2. Markér det glemte identifikationsmedium.
 3. Under Assistenter klikkes på knappen Transponder glemt.
 4. Assistent for glemte identifikationsmedier åbner.
 5. Klik på knappen Gå til.
 6. Spørgsmål om kopiens forfaldsdato åbner.
 7. Indtast tidsintervallet, hvor kopien skal være aktiv (maks. 7 dage).
 8. Klik på knappen OK.
 9. Spørgsmål om kopiens forfaldsdato lukker.
 10. Spørgsmål om øjeblikkelig synkronisering åbner.
 11. Klik på knappen Ja.
 12. Spørgsmål om øjeblikkelig synkronisering lukker.
 13. Kopi synkroniseres.
 1. Glemt identifikationsmedium er kopieret med forfaldsdato.

Kopierede identifikationsmedier vises også i matrixen:

I kopiens egenskaber kan forfaldsdatoen ses og forlænges ved behov (se Aktivering eller deaktivering af identifikationsmedium en gang ved bestemte tidspunkter (aktiverings- og forfaldsdato)):

I dette eksempel blev kopien oprettet den 28.05.2021 kl. 23:00 for en dag. Kopiens forfaldsdato er derfor den 29.05.2021 kl. 23:00.

Hvis et identifikationsmedium glemmes i længere tid (og dermed måske ikke længere kun er glemt, men kan være mistet), kan det være en god idé at spærre identifikationsmediet (se Vedvarende spærring og udskiftning af mistet/stjålet identifikationsmedium).