Tilføjelse af identifikationsmedium til tidsgruppe

Ideelt oprettes tidsgrupperne før identifikationsmedierne (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg). Så kan identifikationsmedierne allerede tilføjes til tidsgruppen, mens låsen oprettes (se Oprettelse af låsesystem).

Et identifikationsmedium kan kun tilføjes til en tidsgruppe via sine egne egenskaber:

  1. AXM Lite åbner.
  1. Klik på identifikationsmediet, som skal tilføjes en tidsgruppe.
  2. Identifikationsmediets vindue åbner.
  3. Aktivér afkrydsningsfeltet Tidsgruppe.
  4. I dropdown-listen Tidsgruppe vælges tidsgruppen (f.eks. Tidsgruppe).
  5. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  6. Identifikationsmediets vindue lukker.
  1. Identifikationsmedium er tilføjet til tidsgruppen.