Rettighedsgrupper

Rettighedsgrupper er for første gang tilgængelige med indføringen af AXM Lite.

Princippet ved en rettighedsgruppe er helt enkelt som ved en smeltepot ("melting pot"). Inden for en rettighedsgruppe er alle låse normalt berettiget ved alle identifikationsmedier.

"Normalt", fordi enkelte identifikationsmedier også kan fjernes manuelt. Du kan dermed frit bestemme over rettighederne, men kan klare størstedelen af arbejdet via en rettighedsgruppe.

Identifikationsmedier og låse kan tildeles flere rettighedsgrupper.

Rettighedsgrupper er en organisatorisk bestanddel. Ideelt oprettes rettighedsgrupperne allerede før låsene og identifikationsmedierne (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg og Oprettelse af rettighedsgrupper).