Fremhævelse af spalter og linjer i matrix (aktivering/deaktivering af sigtekorn)

Den lille kasse, over hvilken musen netop befinder sig, hører til en lås eller dit identifikationsmedium. I standardindstillingen fremhæves hele linjen og hele spalten farvet. Sådan kan du hurtigt finde den pågældende lås eller det pågældende identifikationsmedium. Denne funktion hedder sigtekorn.

Alternativt kan du også deaktivere sigtekornet. Uafhængigt af musen fremhæves i dette tilfælde spalten eller linjen, som den valgte lås eller det valgte identifikationsmedium tilhører.

  1. Matrixvisningen åben.
  1. Klik på knappen Konfiguration.
  2. Vindue med matrixindstillingerne for AXM Lite åbner.
  3. Aktivér eller deaktivér afkrydsningsfeltet Vis trådkors.
  4. Klik på knappen OK.
  5. Vindue med matrixindstillingerne for AXM Lite lukker.
  1. Sigtekorn vises ikke mere.