Tidsstyring

Tidsstyring i System 3060 er meget omfattende og giver virkelig mange indstillingsmuligheder. Der findes altid to tidsfunktioner, der er uafhængige af hinanden:

BEMÆRK

notice

Sommertid og vintertid

For alle tidsstyrede funktioner anvendes klokkeslæt og enhedens skiftetidspunkter, hvorfra der synkroniseres, og gemmes i låsen.

  1. Kontrollér før synkroniseringen, om den indstillede dato og det indstillede klokkeslæt er korrekte.