Ombytning af døre og personer i matrix (transponere)

I standardvisningen vises døre som linjer og personer som spalter. Det kan også ændres.

  1. Matrixvisningen åben.
  1. Klik på knappen Konfiguration.
  2. Vindue med matrixindstillingerne for AXM Lite åbner.
  3. Aktivér afkrydsningsfeltet Udskiftning af transpondere og låse.
  4. Klik på knappen OK.
  5. Vindue med matrixindstillingerne for AXM Lite lukker.
  1. Der byttes om på døre og personer i matrixvisningen.