"Indkoble", "Åbne", "Låse" osv.

Forskellige låsetyper reagerer af princip forskelligt på et berettiget identifikationsmedium:

Låsesystem

Reaktion

Brugerens håndtering

Låsecylinder

Indkobling:

Det elektroniske knopgreb forbindes mekanisk med medbringeren.

Åbne:

  1. Drej knopgreb.
  2. Tag fat i dørgrebet.
  3. Træk døren op med dørgrebet.

SmartHandles

Indkobling:

Grebet på den elektroniske side forbindes mekanisk med firkanten.

Åbne:

  1. Aktivér grebet.
  2. Træk døren op med dørgrebet.

SmartRelais

Koble:

Relækontakten kobler i SmartRelais. Afhængigt af SmartRelais er det en sluttekontakt eller en skiftekontakt.

Tilsluttede elektriske døre åbner nu.

Ingen yderligere håndtering kræves. Som regel er døren allerede åben nu.

SmartLocker AX

Kør rigel ind:

Motorblokken i SmartLocker trækker riglen indad og frigiver døren.

Åbne:

  1. Træk døren op.

Principielt gælder: Foruden SmartRelais er ingen lås i stand til at åbne, lukke eller låse en dør. Det kræver altid en handling fra brugeren (f.eks. dreje knopgrebet og trække døren op). Selv SmartRelais kræver en tilsluttet dørstyring, en tilsluttet motor eller lignende.

Udtryk

Betydning

Aktivering

Et identifikationsmedium aktiveres ved en lås.

Indkobling

Låsecylinder og SmartHandle: Det elektroniske knopgreb eller det elektroniske dørgreb forbindes med hhv. medbringeren eller firkanten.

Åbne

En dør åbnes (f.eks. når en låsecylinder er indkoblet) af brugeren.

Lukke

En dør lukkes af brugeren og går i hak i låsen. Indstikslåsens rigel er stadig ikke kørt ud.

Udkobling

Låsecylinder og SmartHandle: Det elektroniske knopgreb eller det elektroniske dørgreb løsnes fra hhv. medbringeren eller firkanten.

Kobling

Kun for SmartRelais: Relæet kobler, og relækontakterne lukker eller skifter.

Låsning

Kun for låsecylinder: Låsecylinderen er indkoblet, knopgrebet drejes en gang. Indstikslåsens rigel kører ud.

Låse sikkert

Kun for låsecylinder: Låsecylinderen er indkoblet, knopgrebet drejes to gange. Indstikslåsens rigel kører helt ud.