Synkronisering af identifikationsmedium (inkl. læsning af inspektionsliste)

Synkroniseringen er bidirektionel:

Inspektionslister kan udlæses separat (knap Læse listen over gåture op ). Valgfrit kan inspektionslister dog også nemt udlæses under synkroniseringen (se Udlæsning af adgangsliste/inspektionsliste under synkronisering).

Udlæste data kan vises efterfølgende (se f.eks. Visning af transponderens batteristatus eller Visning og eksport af inspektionsliste for et identifikationsmedium).

 1. Egnet programmeringsenhed tilsluttet.
 2. AXM Lite åbner.
 3. Liste over Identifikationsmedier eller matrixvisning åbner.
 1. Klik på identifikationsmediet, som du vil synkronisere.
 2. Identifikationsmediets vindue åbner.
 3. Klik på knappen Synkroniser .
 4. Vindue for synkronisering åbner.
 5. I dropdown-menuen Programmeringsenhed vælges programmeringsenheden, som du vil synkronisere med.
 6. Klik på knappen Synkroniser .
 7. Identifikationsmedium synkroniseres.
 1. Identifikationsmedium er synkroniseret.