Gøre lås lydløs (for batteriadvarsler og programmeringer)

I låsens egenskaber kan følgende signaleringer deaktiveres:

Hvis et identifikationsmedium aktiveres, signalerer låsen indkoblingen normalt. Du kan dog også for hvert identifikationsmedium indstille, at låse ikke skal signalere nogen aktivering af dette identifikationsmedium (se Kobling uden lyd af alle låse for et identifikationsmedium).

  1. AXM Lite åbner.
  1. Tryk på den lås, som skal gøres lydløs.
  2. Låsens vindue åbner.
  3. Klik på fanen Konfiguration.
  4. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
  5. Åbn menuen Signalering .
  6. Deaktivér afkrydsningsfelterne Akustisk/visuel batteriadvarsel aktiv og Akustiske programmeringsbekræftelser aktive.
  7. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  8. Låsens vindue lukker.
  1. Lås vil ikke længere signalere nogen batteriadvarsler eller akustiske programmeringskvitteringer.