Lade adgange protokollere med lås (adgangsliste)

Her indkobles adgangslisten. Dermed protokollerer låsen, hvilke identifikationsmedier der blev aktiveret (se også Inspektions- og adgangslister).

 1. AXM Lite åbner.
 2. Lås forsynet med .ZK-mulighed.
 1. Tryk på den lås, som skal protokollere adgange.
 2. Låsens vindue åbner.
 3. Klik på fanen Konfiguration.
 4. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
 5. Åbn menuen TIDSKONFIGURATION (vises kun ved .ZK-låse).
 6. Aktivér afkrydsningsfeltet Logning af adgang (som standard aktiveret for .ZK-låse).
 7. Klik på knappen Færdiggørelse af.
 8. Låsens vindue lukker.
 1. Adgangsprotokollering for denne lås aktiveret.

De protokollerede adgange udlæses ved synkronisering (se Synkronisering af lås (inkl. udlæsning af adgangsliste)).

Derefter kan adgangslisten hentes i låses vindue via fanen Adgangsliste (se Visning og eksport af adgangsliste for en lås).