Oprettelse af låsesystem

Afhængigt af låsens type kan låse:

Flere informationer om emnet, se "Indkoble", "Åbne", "Låse" osv..

Som led i Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg) anbefaler SimonsVoss, at organisatorisk forarbejde klares først:

BEMÆRK

notice

Skjulte indstillinger

Så snart du har oprettet låsen og har trykket på knappen Schließungseigenschaften: Fertiigstellen [offen] , kender AXM Lite låsens type. Den skjuler så alle ikke-relevante indstillinger.

 1. AXM Lite åbner.
 1. Klik på knappen Ny lukning .
 2. Vindue til oprettelse af en ny lås åbner.
 3. I dropdown-menuen Låsetype vælges, hvilken lås du opretter.
 4. I feltet Dørnavn indtastes navnet på den dør, hvor låsen monteres.
 5. I feltet Værelsesnummer indtastes nummeret på rummet, hvor låsen monteres.
 6. I feltet Gulv indtastes etagen, hvor låsen monteres.
 7. I dropdown-menuen Placering vælges lokationen, hvor låsen monteres.
 8. Udvalg i dropdown-menuen Bygning begrænses til de bygninger, der hører til den valgte lokation.
 9. I dropdown-menuen Bygning vælges bygningen, hvor låsen monteres.
 10. Hvis du vil anvende tidsfunktioner: Åbn menuen Tidsfunktioner , og udfør indstillingerne (detaljer, se Begrænsning af rettigheder til låse til bestemte tider (tidsplan) og Automatisk indkobling og udkobling af låse med tidsændring).
 11. BEMÆRK

  notice

  Liste over helligdage i lås og lokationer

  Lister over helligdage kan tildeles både en lås samt låsens lokation. I dette tilfælde anvendes listen over helligdage i låsen, og listen over helligdage i lokationen ignoreres.

  Hvis en liste over helligdage er tildelt lokationen i stedet for låsen, overtages lokationens liste over helligdage for låsen. I låsens vindue ses dette på supplementet "(nedarvet)".

 12. Klik på fanen Konfiguration.
 13. Vindue skifter til fanen Konfiguration.
 14. Hvis du vil protokollere adgangsforsøg: Åbn menuen Tidskonfiguration , og udfør indstillingerne (se Lade adgange protokollere med lås (adgangsliste)).
 15. Hvis du vil ændre åbningsvarigheden eller anvende tilstanden for nærområde: Åbn menuen Lukning af funktioner , og udfør indstillingerne (se Lade lås være åben længere, kortere eller vedvarende og Begrænsning af låsens læserækkevidde (tilstand for nærområde)).
 16. Hvis du vil ændre signaleringen af batteriadvarsler eller programmeringskvitteringer: Åbn menuen Signalering , og udfør indstillingerne (se Gøre lås lydløs (for batteriadvarsler og programmeringer)).
 17. Hvis du vil ignorere aktiveringstidsvinduet (se Aktiveringsdato/udløbsdato): Åbn menuen AX-funktioner , og udfør indstillingerne (se Ignorering af identifikationsmediers aktiverings- og forfaldsdato).
 18. Hvis du vil anvende den interne og eksterne antenne sammen ved et SmartRelais: Åbn menuen Relæfunktioner , og udfør indstillingerne (se Anvendelse af intern og ekstern antenne samtidigt).
 19. Hvis du vil ind- og udkoble låsen automatisk: Åbn menuen Konfiguration af tidsafbryder , og udfør indstillingerne (se Automatisk indkobling og udkobling af låse med tidsændring).
 20. Hvis du vil ændre signaleringen ved et SmartRelais eller vil anvende den serielle grænseflade: Åbn menuen Avanceret konfiguration , og udfør indstillingerne (se Ændring af SmartRelais-indstillinger).
 21. Klik på fanen Autorisationsgrupper.
 22. Vindue skifter til fanen Autorisationsgrupper.
 23. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 24. Markér alle rettighedsgrupper, som du vil tildele låsen til (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 25. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 26. Flyt med kun de valgte rettighedsgrupper, eller flyt med alle viste rettighedsgrupper.
 27. Låsen tilføjes rettighedsgrupperne i den venstre spalte.
 28. Klik på fanen Hashtags.
 29. Vindue skifter til fanen Hashtags.
 30. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 31. Markér alle hashtags, som du vil tildele låsen til (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 32. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 33. Flyt med kun de valgte hashtags, eller flyt med alle viste hashtags.
 34. Hashtags i den venstre spalte tilføjes låsen.
 35. Aktivér afkrydsningsfeltet Opret et andet objektfor at lade vinduet forblive åbent med de samme indstillinger for den næste lås, der skal oprettes.
 36. Klik på knappen Færdiggørelse affor at oprette låsen.
 37. Vindue til oprettelse af en ny lås lukker.
 1. Nyoprettet lås vises i liste eller i matrixen.