Find identifikationsmedium eller lås i matrixen igen

Forskellige muligheder er tilgængelige for at komme til indstillingerne for identifikationsmedierne og låsene. Nogle gange vil du gerne springe hurtigt til posten i matrixen for f.eks. "hurtigt" at ændre en rettighed.

I vinduet for indstillinger er følgende knap altid tilgængelig: Vis i matrix

Denne knap:

  1. Åbner altid matrixvisningen.
  2. Vælger posten for identifikationsmediet eller låsen.

Dermed kan du straks se, hvilket identifikationsmedium eller hvilken lås der menes.