Lad identifikationsmedium forblive åbent dobbelt så længe

Normalt åbner låse i impulsdrift i den indstillede varighed.

For enkelte personer er det en hjælp, når en lås forbliver indkoblet længere efter aktiveringen.

Derfor kan identifikationsmediet ved åbning af hver lås meddele, at den skal forblive indkoblet dobbelt så længe for dette identifikationsmedium.

Den maksimale indkoblingsvarighed ligger fortsat ved 25 s:

  1. AXM Lite åbner.
  2. Identifikationsmedium forefindes.
  1. Klik på det identifikationsmedium, der skal åbne dobbelt så længe.
  2. Identifikationsmediets vindue åbner.
  3. Klik på fanen Transponderkonfiguration.
  4. Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.
  5. Aktivér afkrydsningsfeltet Lang åbning.
  6. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  7. Identifikationsmediets vindue lukker.
  1. Alle låse åbner dobbelt så længe for dette identifikationsmedium.