Kobling uden lyd af alle låse for et identifikationsmedium

Normalt bipper låse, når et identifikationsmedium anvendes for at indkoble en lås.

I nogle situationer er dette akustiske åbningssignal uønsket. Eksempel: En sygeplejerske skal kunne betræde et værelse i et sygehus om natten uden at vække patienterne med det akustiske åbningssignal.

Derfor kan det akustiske åbningssignal også kobles fra for enkelte identifikationsmedier. Denne indstilling vedrører kun identifikationsmediet.

Det betyder:

  1. AXM Lite åbner.
  2. Identifikationsmedium forefindes.
  1. Klik på identifikationsmediet, som skal koble uden lyd.
  2. Identifikationsmediets vindue åbner.
  3. Klik på fanen Transponderkonfiguration.
  4. Vindue skifter til fanen Transponderkonfiguration.
  5. Deaktivér afkrydsningsfeltet Intet akustisk åbningssignal.
  6. Klik på knappen Færdiggørelse af.
  7. Identifikationsmediets vindue lukker.
  1. Alle låse kobler uden lyd for dette identifikationsmedium.