Sletning af identifikationsmedium

Du har to muligheder for at slette identifikationsmedier igen:

  1. Slet via matrixvisning (Sletning af enkelt identifikationsmedium via matrix)
  2. Slet via fanen for identifikationsmedier (Sletning af flere identifikationsmedier via fanen)

I fanen kan flere identifikationsmedier også slettes samtidigt.

BEMÆRK

notice

Slettede identifikationsmedier i låse fortsat kendt/berettiget

Sletningen fjerner kun et identifikationsmedium fra databasen, men ikke fra låsene. Der forbliver det kendt (og eventuelt også berettiget), indtil det også slettes der (f.eks. ved synkronisering).

  1. Sørg for i anlægget med egnede foranstaltninger (f.eks. synkronisering), at identifikationsmedier heller ikke er kendt i låsene mere.