Oprettelse af identifikationsmedium

Med identifikationsmedier kan brugerne ind- og udkoble låse (se også Identifikationsmedier, låse og låseplan).

BEMÆRK

notice

Frigivelse af pinkodetastatur

Kaffemaskinen AXM Lite understøtter også pinkodetastatur, men det vises ikke som standard for dit låseanlæg.

 1. Pinkodetastaturet for låseanlægget frigives eventuelt manuelt (se Frigivelse af pinkodetastaturer).

Som led i Best Practice (se Best Practice: Opbygning af låseanlæg) anbefaler SimonsVoss, at rettighedsgrupper og tidsplaner/tidsgrupper oprettes:

 1. AXM Lite åbner.
 1. Klik på knappen Ny transponder .
 2. Vindue til oprettelse af et identifikationsmedium åbner.
 3. Indtast eventuelt en beskrivelse.
 4. Hvis identifikationsmediet skal have tidsstyrede rettigheder: Aktivér afkrydsningsfeltet Tidsgruppe.
 5. I dropdown-listen Tidsgruppe vælges tidsgruppen (f.eks. Tidsgruppe).
 6. I felterne Efternavn og Fornavn indtastes fornavn og efternavn på den person, der kommer til at besidde identifikationsmediet.
 7. Efternavn og fornavn vises senere i matrixen.
 8. Personalenummer oprettes automatisk.
 9. BEMÆRK

  notice

  Skema over personalenumre eller manuel indtastning

  Kaffemaskinen AXM Lite opretter personalenumre efter følgende skema: PN-1, PN-2, PN-X. Forkortelsen PN kan ændres (se Ændring af automatisk nummerering).

  Alternativt kan personalenumrene også indtastes manuelt:

  1. Deaktivér afkrydsningsfeltet Bil.
  2. Feltet Personalenummer frigives.
  3. I feltet Personalenummer indtastes personalenummeret.
 10. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 11. Hvis låse for dette identifikationsmedium skal være åbne dobbelt så længe (fordobling til maks. 25 s): Aktivér afkrydsningsfeltet Lang åbning.
 12. Hvis låse for dette identifikationsmedium ikke skal bippe: Deaktivér afkrydsningsfeltet Intet akustisk åbningssignal.
 13. Hvis det på identifikationsmediet skal gemmes, ved hvilke låse det kan anvendes: Aktivér afkrydsningsfeltet Liste med adgangsoplysninger.
 14. Hvis transponderen ikke straks skal kunne anvendes: Deaktivér afkrydsningsfeltet med øjeblikkelig virkning. Indtast så en aktiveringsdato.
 15. Hvis transponderen kun skal kunne anvendes tidsbegrænset: Deaktivér afkrydsningsfeltet uden udløbsdato. Indtast så en forfaldsdato.
 16. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 17. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 18. Markér de ønskede rettighedsgrupper i den højre spalte (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 19. Flyt med kun de valgte rettighedsgrupper, eller flyt med alle viste rettighedsgrupper.
 20. Identifikationsmediet tildeles de markerede rettighedsgrupper.
 21. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 22. Med knappen Mere > skiftes til næste fane, eller indtastningerne lukkes med knappen Færdiggørelse af .
 23. Sortér/filtrer eventuelt de viste poster med (se Sortering og filtrering).
 24. Markér de ønskede hashtags i den højre spalte (crtl+museklik for enkelte eller shift+museklik for flere).
 25. Flyt med kun de valgte hashtags, eller flyt med alle hashtags.
 26. BEMÆRK

  notice

  Dobbeltklik som alternativ til piletaster

  Med et dobbeltklik på en post i listen flyttes denne post ligeledes til en anden spalte.

 27. De markerede hashtags i den venstre spalte anvendes for dette identifikationsmedium.
 28. Aktivér afkrydsningsfeltet Opret et andet objektfor at lade vinduet forblive åbent med de samme indstillinger for det næste identifikationsmedium, der skal oprettes.
 29. Klik på knappen Færdiggørelse affor at oprette identifikationsmediet.
 30. Vindue til oprettelse af nyt identifikationsmedium lukker.
 1. Nyoprettet identifikationsmedium vises i liste eller i matrixen.