Ændring af enkelte rettigheder (kryds)

Enkelte rettigheder ved enkelte døre tildeles hurtigst direkte i matrixen.

  1. AXM Lite åbner.
  2. Matrixvisningen åben.
  1. Klik på en lille kasse i matrixen.
  2. Rettighed tildeles for det pågældende identifikationsmedium (spalte) ved den pågældende lås (linje)
  3. Klik på samme lille kasse igen.
  4. Rettighed fjernes igen.
  1. Enkelt rettighed er tildelt eller fjernet.

BEMÆRK

notice

Ændrede rettigheder først effektive efter synkronisering

Ændrede rettigheder er først kun gemt i databasen og har ingen indflydelse på de egentlige identifikationsmedier og låse.

  1. Synkronisér identifikationsmedierne og/eller låsene, når du har ændret rettighederne.

Som standard tildeles rettigheden efter et enkelt klik. Men du kan indstille, efter hvilket klik rettigheden tildeles (se Ændring af klik for rettigheder):