Tekstformateringens betydning

Denne dokumentation anvender tekstformatering og designelementer for at lette forståelsen. Tabellen forklarer betydningen af mulige tekstformateringer:

Eksempel

Knap

Eksempel

Eksempel

Afkrydsningsfelt

Eksempel

Mulighed

Eksempel

Registerkort

Eksempel

Navn på et vist vindue

Eksempel

Øvre programrække

Eksempel

Indtastning i den udfoldede øvre programrække

Eksempel

Kontekstmenu-indtastning

Eksempel

Navn på en dropdown-menu

Eksempel

Udvælgelsesmulighed i en dropdown-menu

Eksempel

Område

Eksempel

Felt

Eksempel

Navn på en (Windows-)tjeneste

Eksempel

Kommandoer (f.eks. Windows-CMD-kommandoer)

Eksempel

Database-indtastning

Eksempel

MobileKey-typeudvalg