Kan personoplysninger slettes fra softwaren?

Personoplysninger kan af kunden, hvis en person forlanger dette iht. art. 17 i forordningen om databeskyttelse, slettes endegyldigt fra softwaren (fra version 3.4 SP1) og den tilførende database.