Hvor længe gemmes personoplysninger i softwaren?

Oplysningerne gemmes mindst sålænge, at besiddelse af et identifikationsmedium varer ved (f.eks. tilhørsforhold til et firma). Varigheden for opbevaring af oplysninger (f.eks. i protokoller) kan ændres vilkårligt af låseanlæggets administrator og tilpasses driftsspecifikke krav.