Hvorfor gemmes personoplysninger i softwaren?

Det er nødvendigt at kunne tildele de anvendte identifikationsmedier (f.eks. transponder) til en bestemt bruger (f.eks. medarbejder), så et elektronisk låseanlægs funktioner kan anvendes i fuldt omfang.