Avsedd användning

AX Manager Classic (AXM Classic) är ett program för överskådlig administration av låssystem. Det förenklar administration och styrning av låskomponenter och behörigheter i System 3060. Stora och komplexa låssystem kan enkelt hanteras med hjälp av SQL-databasen.