Höja säkerheten hos lösenord

Lösenord är en viktig del av säkerhetskonceptet. Du kan höja säkerheten med olika inställningar.

 1. AXM Classic öppet.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-knappen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Inställningar för AX Manager .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fönstret med inställningarna till AXM Classic öppnas.
 6. Växla till lösenordsfliken.
 7. Markera de önskade kryssrutorna.
 8. Klicka på knappen OK.
 9. Fönstret med inställningarna till AXM Classic stängs.
 1. Nya krav på lösenord är aktiva.