Återanvända ett identifikationsmedium i andra projekt/databaser

Använda samma identifikationsmedium i olika projekt/databaser

Du kan emellertid inte bara använda samma identifikationsmedium i samma projekt (se Återanvända ett identifikationsmedium i samma projekt).

Du har dessutom möjlighet att använda samma identifikationsmedium inte bara i olika låssystem utan även i olika databaser:

  1. Synkronisera identifikationsmediet i ditt projekt (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).
  2. Synkronisera samma identifikationsmedium i ett annat projekt eller i en annan databas.
  1. Identifikationsmediet används i flera låssystem som är oberoende av varandra.

Identifiering genom serienummer

I fönstret Transponder i fältet Serienummer har båda identifikationsmedierna samma post (trots att de används i olika projekt).

En titt på den programmerade transpondern visar att det verkligen handlar om en och samma transponder:

Identifiering genom de programmerade dataposterna

Du kan även identifiera användning i andra databaser genom de programmerade dataposterna:

  1. Transponder öppet.
  1. Klicka på knappen Synkronisera .
  2. Fönstret Synkronisera transpondern öppnas.
  3. Synkronisera transpondern (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).
  4. Visa området Programmerade poster .
  1. Beroende på i vilket låssystem du befinner dig ser du ett andra låssystem i de programmerade dataposterna. I motsats till återanvändning i samma projekt (se Återanvända ett identifikationsmedium i samma projekt) ser du dock bara låssystemets ID. Låssystemets ID finns även sparat på identifikationsmediet och är därför känt. Låssystemets namn är däremot sparat i en annan databas och kan därför inte visas.