Återanvända ett identifikationsmedium i samma projekt

Med AXM Classic kan du helt enkelt använda samma identifikationsmedium i flera låssystem.

Om du arbetar med kort kontrollerar AXM Classic till och med om de inställda kortkonfigurationerna är kompatibla med varandra eller om sektorerna eventuellt skulle överlappa varandra:

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst två låssystem skapade i samma projekt (se Skapa låssystem).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Transponder .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Transponder öppnas.
 6. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 7. Klicka på det identifikationsmedium som du vill använda även i ett annat låssystem.
 8. Identifikationsmediets fönster öppnas.
 9. Klicka på fliken Ytterligare låssystem.
 10. Fönstret växlar till fliken Ytterligare låssystem.
 11. I listrutan Låsningssystem väljer du det låssystem där du vill återanvända identifikationsmediet.
 12. Klicka på knappen Lägg till.
 13. Det valda låssystemet visas i tabellen.
 14. Klicka på knappen Komplettera.
 15. I AXM Classic sker en kontroll huruvida låssystemen är kompatibla.
 16. Identifikationsmediets fönster stängs.
 17. Ett återanvänt identifikationsmedium läggs automatiskt till i de ytterligare låssystemen.
 18. Synkronisera identifikationsmediet (se Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)).
 1. Alla låssystem där identifikationsmediet används synkroniseras då samtidigt.

Identifiering genom serienummer

I fönstret Transponder i fältet Serienummer har båda identifikationsmedierna samma post.

En titt på den programmerade transpondern visar att det verkligen handlar om en och samma transponder:

Identifiering genom de programmerade dataposterna

Du kan även identifiera användning i andra låssystem genom de programmerade dataposterna:

 1. Transponder öppet.
 1. Klicka på knappen Synkronisera .
 2. Fönstret Synkronisera transpondern öppnas.
 3. Visa området Programmerade poster .
 1. I de programmerade dataposterna ser det låssystem som du tidigare lade till.