Exportera behörighetsgrupper som lista

Alla behörighetsgrupper i låssystemet kan exporteras i pdf-format.

I pdf-filen visas exakt samma behörighetsgrupper i exakt samma ordningsföljd som i AXM Classic .

Det innebär att du kan sortera och filtrera vyn före export. Därmed sorterar och filtrerar du även den exporterade listan.

Du har möjlighet att anpassa rapporter (se Anpassa rapporter och exporter).

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst en behörighetsgrupp skapad (se Skapa behörighetsgrupper).
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Behörighetsgrupper .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Behörighetsgrupper öppnas.
 6. I listrutan väljer de ett bestämt eller alla låssystem med de behörighetsgrupper som ska exporteras.
 7. Sortera/filtrera vid behov de visade posterna med (se Sortera och filtrera).
 8. Klicka på knappen Exportera .
 9. Explorer-fönstret öppnas.
 10. Spara pdf-filen i valfri mapp.
 11. Explorer-fönstret stänger.
 1. Visade behörighetsgrupper exporteras som pdf-fil (DIN A4).