Visa alla behörighetsgrupper i ett projekt

  1. AXM Classic öppet.
  2. Minst en behörighetsgrupp skapad (se Skapa behörighetsgrupper).
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Behörighetsgrupper .
  4. AXM-fältet stängs.
  5. Fliken Behörighetsgrupper öppnas.
  6. I listrutan för låssystemet väljer du posten Alla.
  1. Alla behörighetsgrupper i alla låssystem i samma projekt visas.

Du kan även exportera de visade behörighetsgrupperna som en lista (se ).