Kort och lås-ID:n

Med kort avses i denna dokumentation alla typer av passiva identifikationsmedier.

Kort erbjuder vissa fördelar, exempelvis:

Samtidigt har kort även nackdelar:

Du måste framför allt ta hänsyn till det begränsade lagringsutrymmet.

Fördelning av lås-ID:n i AXM Classic

I princip gäller att varje rad i kolumnen med lås erhåller ett eget LID (= Lock ID, på svenska lås-ID). Ett lås kan även använda flera lås-ID:n, till exempel om friroterande Digital Cylinder AX har två oberoende läsknoppar. I detta fall används ett lås-ID per läsknopp.

I ett aktivt låssystem finns det 64 128 lås-ID:n (0 till 64 128).

Av dessa är de första 128 (0-127) reserverade för internt bruk och kan inte användas.

Med en transponder kan du använda lås-ID 128 till 64 128. Med en enda transponder kan du administrera 64 000 lås med bara ett låssystem.

Med kort ser det annorlunda ut. Vanliga kort på marknaden har mycket mindre lagringsutrymme än en transponder. Det måste du ta hänsyn till vid kortkonfigurationen (se Kortmallar och Skapa kortkonfiguration). Å andra sidan spelar kortens storlek en roll även vad gäller antalet lås som du faktiskt kan administrera med korten.

Korten kan bara användas tillsammans med en kortmall. Kortmallar skiljer sig åt avseende flera egenskaper, men de råder ingen tvekan om vilka egenskaper som är viktigast:

Utrymmesbehov och lås-ID-område hänger ihop: Ju fler lås-ID:n som finns på kortet desto mer utrymme krävs. Exempel: Mallen MC8000L_AV kan visserligen administrera åtta gånger fler lås, men därför behövs även fyra gånger så mycket utrymme på kortet:

MC1000L_AV

MC8000L_AV

  • 528 byte
  • Lås-ID 128 till 1 127 (= 1 000 poster)

  • 2048 byte
  • Lås-ID 128 till 8 127 (= 8 000 poster)

Det är tydligt: I hela lås-ID-området kan kort bara använda lås-ID:n i det lägre intervallet.

Dess lägre lås-ID:n är därför särskilt ”värdefulla”. Aktiva lås bör inte användas med det lägre intervallet. De kan ändå inte kommunicera med kort och därför behöver de inte lägga beslag på dessa ”värdefulla” lägre lås-ID:n.

I AXM Classic hanteras detta automatiskt. Aktiva lås skapas normalt först från lås-ID 10 000. Därmed är lås-ID 128 till 9 999 lediga för passiva lås och hybridlås, oberoende av om kort används eller inte.

I stora låssystem kan det naturligtvis hända att de separata områdena blir för små. I sådana fall lämnar AXM Classic det avsedda området:

”För många” passiva lås/hybridlås

”För många” aktiva lås

Om du använder alla lås-ID:n från 128 till 9 999 till passiva lås eller hybridlås är det ”reserverade” området upptaget. Då skulle ett nytt lås som läggs till behandlas lika och erhålla nästa högre lediga lås-ID, oberoende om det är ett aktivt eller passivt lås.

Så snart ett lås-ID i det nedre intervallet blir ledigt igen (t.ex. låset återställs, se Återställning) beläggs det uteslutande med ett passivt lås eller ett hybridlås.

Om alla lås-ID:n från 10 000 till 64 128 vore upptagna skulle AXM Classic även belägga värdefulla lås-ID:n i det nedre intervallet med aktiva lås.

Så snart ett lås-ID i det övre intervallet blir ledigt igen (t.ex. låset återställs, se Återställning) kan det beläggas med ett aktivt lås igen.

Lås-ID:n på fliken Stängningar

Du kan även se uppdelningen på fliken Stängningar i kolumnen ID för stängning.

I det här exemplet är de första båda låsen hybridlås och belagda med ett lås-ID i det värdefulla området (128 och 129). De senaste båda låsen är aktiva lås och därför belagda med ett lås-ID från 10 000 (10 000 och 10 001).

Fördel med konceptet för lås-ID:n

Du kan även senare bestämma dig för att använda kort (se Aktivera kort och transpondrar). Alla lås som kan kommunicera med kort befinner sig i det nedre lås-ID-området. De aktiva låsen som ändå inte kan kommunicera med kort befinner sig utanför de flesta kortmallarnas områden.

Därmed beläggs ingen lagringsplats på korten med aktiva lås i onödan. På så sätt kan du använda alla lås-ID:n som passar på kortet med passiva lås eller hybridlås.