Låssystem

Ett låssystem är en sammanhängande struktur av:

Låsschema

I låsschemat är lås, identifikationsmedier, och behörigheter sparade ( se även Identifikationsmedier, lås och låsschema).

Med ytterligare organisationskomponenter blir låsschemat till ett låssystem.

Flera låssystem i samma projekt

Ibland kan det vara praktiskt att arbeta med fler än ett låssystem. Du kanske vill administrera två företag i samma byggnad i AXM Classic och vill ha en striktare organisatorisk åtskillnad.

Då kan du skapa ett eget låssystem för det andra företaget. På så sätt får du en bättre åtskillnad mellan de båda företagen.

Då har du även möjlighet att använda ett och samma identifikationsmedium i flera låssystem (se Använda ett identifikationsmedium i flera låssystem). Beroende på identifikationsmedium är i grunden flera låssystem möjliga. Låssystemen är då helt oberoende av varandra och påverkar inte varandra.

En transponder som styr allt: