Visa alla lås i ett projekt

  1. AXM Classic öppet.
  2. Minst ett lås skapat (se Skapa lås).
  1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
  2. AXM-fältet öppnas.
  3. I gruppen KONTROLL AV LÅSSYSTEM väljer du posten Stängningar.
  4. AXM-fältet stängs.
  5. Fliken Stängningar öppnas.
  6. I listrutan för låssystemet väljer du posten Alla.
  1. Alla lås i alla låssystem i samma projekt visas.

Du kan även exportera de visade låsen som en lista (se Exportera lås som lista).