MIFARE DESFire (nytt/tomt kort)

För MIFARE DESFire fastställs dessutom:

 1. Korttyp: MIFARE DESFire
 1. Avläs kortet eller läs databladet.
 2. Full Report visas.
 3. Fastställ det tillgängliga lagringsutrymmet (avsnitt # Memory information).
 4. Hos nya/tomma kort är bara App-ID 0 upptaget:
 5. I listrutan Typ av kort väljer du posten Mifare Desfire.
 6. Fundera på om du behöver en beträdelselista eller ett virtuellt nätverk för dina kort.
 7. Om ja: Du behöver en AV-mall (= Audit trail och Virtual network).
 8. Fastställ den största kortkonfiguration som passar till det tillgängliga lagringsutrymmet (se Kortmallar – exempel för AV: MD4000L_AV med 1600 byte).
 9. I listrutan Konfiguration väljer du den just fastställda konfigurationen (exempel: MD4000L_AV).
 10. Krav på minne visar lagringsbehovet på kortet.
 11. ID för förslutning visar antalet möjliga lås-ID:n för detta kort (AXM Classic tilldelar lås-ID:n automatiskt, där LID 0–127 är reserverade för interna funktioner). Bakgrundsinformation finns i Kort och lås-ID:n.
 12. Inspektioner i protokollet visar antalet möjliga poster i beträdelselistan (endast för AV-mallar).
 13. Antalet poster för lås i matrisen begränsas till antalet möjliga lås-ID:n. Därvid kan lås även förbruka fler än en post, t.ex. friroterande Digital Cylinder AX.
 14. Beträdelselistan skrivs över löpande och är alltså inte begränsad.
 15. Virtuellt nätverk är möjligt.
 16. I parametrarna bredvid App-ID klickar du på knappen Redigera.
 17. Fönstret Ange parametervärde öppnas.
 18. I fältet Nytt värde anger du ett app-ID (decimalsystem) eller använder standardvärdet 1.
 19. Klicka på knappen OK.
 20. Fönstret Ange parametervärde stängs.
 21. I parametrarna bredvid CryptoMode klickar du på knappen Redigera.
 22. Fönstret Ange parametervärde öppnas.
 23. I listrutan Nytt värde väljer du posten AES.
 24. Klicka på knappen OK.
 25. Fönstret Ange parametervärde stängs.
 26. I parametrarna bredvid PiccCryptoMode klickar du på knappen Redigera.
 27. Fönstret Ange parametervärde öppnas.
 28. I listrutan Nytt värde väljer du posten AES.
 29. Klicka på knappen OK.
 30. Fönstret Ange parametervärde stängs.
 31. Redigera PiccMasterKey enbart om tillverkaren inte har ställt in posten till ett standardvärde.
 32. I AXM Classic fastställs en passande PiccMasterKey automatiskt. Om du anger en PiccMasterKey kommer AXM Classic att använda den och inte fastställa någon annan.
 33. Klicka på knappen Komplettera.
 34. Fönstret Låsningssystem stängs.
 1. Kortkonfiguration sparad.

INFO

notice

PiccMasterKey är densamma i hela låssystemet

Inom ett låssystem måste samma PiccMasterKey användas för alla kort.