Skapa kortkonfiguration

I följande kapitel beskrivs hur du fastställer en kortkonfiguration för låssystemet och ställer in den i AXM Classic .

Tillgängliga RFID-identifikationsmedier

Beskrivningen hänför sig till ”kort”. Tillvägagångssättet sker dock på liknande sätt för alla RFID-identifikationsmedier som stöds, exempelvis:

INFO

notice

Kortanalys genom SimonsVoss

Analys av korten och fastställande av rätt kortkonfiguration för en friktionsfri drift kan vara krävande, särskilt i samband med kort som redan används.

Därför kan du helt enkelt låta SimonsVoss hjälpa dig.

 1. Om du bestämmer dig för att låta SimonsVoss utföra en kortkontroll: Kontakta gärna en av våra säljare i din region.
 2. Om du vill fastställa kortkonfigurationen själv: Läs nog igenom följande kapitel.

Grunder: MIFARE DESFire och MIFARE Classic

Hos RFID-identifikationsmedier är krypteringsteknikerna MIFARE DESFire och MIFARE Classic viktigast:

MIFARE Classic

MIFARE DESFire

 • Enkelt skydd
 • Prisvärda identifikationsmedier
 • Begränsad kapacitet
 • Lagring som siffror/bokstavsföljd

 • Bra skydd
 • Effektiva identifikationsmedier
 • Lagring som filsystem
 • Flexiblare hantering

Kryptering med MIFARE Classic betraktas numera som osäkert. Därför rekommenderar SimonsVoss användning uteslutande av MIFARE DESFire.

MIFARE Classic

MIFARE DESFire

 • Data sparas i sektorer
 • Adressering med sektorer i sektorlistan
 • Sektorskydd via det sista blocket i sektorn
 • MIFARE Classic-kryptering hackas och emellanåt osäker
 • Data sparas i filer
 • Adressering med Application ID
 • Filen skyddas genom läsnyckel
 • Låssystemets uppgifter måste sparas i en applikationsfil, läsåtkomst till filen krävs
 • Kryptering med AES (128 bitar)

Uppdelning utrymme:

Uppdelning utrymme:

Fastställ värden som ska anges i förväg

Före inmatning måste du först fastställa värdena. Använd en NFC-kompatibel smartphone för att läsa av korten. I exemplen visas Android med NXP-appen ”TagInfo” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxp.taginfolite). ”Full Report” är den rapport som behövs.

Notera de fastställa värdena. Beroende på situationen går du tillväga på olika sätt:

 

Därefter kan du ange värdena för kortkonfigurationen.

Ange kortkonfiguration

 1. Fliken Låssystem – kortkonfiguration öppen (se Skapa låssystem eller Aktivera kort och transpondrar)
 1. I listrutan Typ av kort väljer du din korttyp.
 2. I listrutan Konfiguration väljer du önskad konfiguration.
 3. Ange återstående fastställda parametrar i det högra området.
 4. Klicka på knappen Komplettera.
 1. Kortkonfigurationen är inställd.